కవితా మిత్రులకు, నమస్కారం

నా భావాల్ని, భాషని, కలల్ని, కలవరింతల్ని, ఆనందాల్ని, ఆరని తడినీ, ఉద్వేగాల్నీ, ఉద్దేశాల్ని, ఉద్రేకాల్నీ, ఉన్న స్థితిని, మీతో పంచుకొవాలనుకునే నా ఈ చిన్న ప్రయత్నాన్ని ఆదరించి, అభినందిస్తారని, ఆస్వాదించి ఆహ్లాదిస్తారనీ, తప్పిదాలుంటే, దిద్దుకునే అవకాశమిస్తారనీ ఆశిస్తూ, మిమ్మల్ని "కవన వనం"లోకి, ఆహ్వానిస్తూ, మీ వంశీ..

Saturday, 30 June 2012

* నా ప్రాణమా *ఆలస్యమైందాస్పత్రిలో, కోపమా,
చంద్రుడ్రాకముందే ఉంటా రేపట్నించి,
ఎలా ఉన్నావ్, తిన్నావా, మాట్లాడవా,
నేన్తింటున్నా, టొమాటో చారు,
నీకిష్టంగా,

క్లినిక్కో పిల్లాడొచ్చాడు,
మనకు పుడ్తే అలాగే ఉంటాడన్పించేంతందంగా,
"ల్యుకేమియా", ఇంకొన్ని వారాలంతే,
దత్తతడగాలనుకున్నా, కానీ,
వాడికీ అమ్ముందిగా,

పిచ్చిదానా, ఏడుస్తున్నావా,
నీకు నేన్లేనూ,
నీ ఊహొస్తే నేనూ పిల్లాడ్నేగా,
ఆహ్, నవ్వావా,
తూరుపు గాలులేవో, పరిమళాలు మోసుకొచ్చినట్టైతేనూ,

మాత్రలా, హా, వేస్కుంటున్నా,
గుర్తు చేస్తున్నావ్గా రోజూ,
పెరట్లో నీ గులాబులు గుబాళిస్తున్నాయ్ లే,
గుర్తుందా, పూల్లేకుండా వొస్తే,
"ఫూల్" అనెదానివి నర్మగర్భాలంకారంగా,

పావురాలా, ఒకటి పోయింది,
ఎగిరి కాదు, "ఎదిగి",
పాపమా ఒంటరిదేం తినలా, వారంపాటూ,
వాటి చెత్తెత్తలేక చిరాకొచ్చేదిలే,
నీ ప్రేమే బ్రతికించేది వాటిని,

పూజగదిలో విగ్రహాలలాగే ఉన్నాయ్,
దీపమా, గుర్తుంటే వెలిగిస్తున్నా,
అదీ, మర్చిపోక వెలుగిస్తుంది, ఐనా,
దీపాలకు దూరమయ్యే చీకట్లా ఇవి,
నీ వాయిల్రంగు చీరలాగే ఉంచా,
ఎపుడూ అడగడమేనా, ఓసారేస్కోవొచ్చుగా,

ముద్దిస్తావోటి చెప్తే, పక్క స్థలం కొన్నా,
కాలనీ పిల్లలాడుకోడానికి,
చెక్కిలి తడపలేదే ఇంకా, ఓహ్,
తాగిపారేసిన సీసాల్జూసావా,
చలి చంపకుండా, ఉండడానికంతే,
నువ్వెలాగూ లేవ్ గా,

పాత కారు షెడ్లోనే, చెప్తే వొద్దంటావని,
తెలీకుండా సైకిలోటి కొన్నా,
నీ ఙ్నాపకాల్తో కార్ శిథిలమైందిగా,
చేతులారా చంపుకున్న నీ ర..క్త..పు..మ..ర..క..ల
ఆరని తడి ఇంకా భయపెడ్తూ, కార్లో,

వేసవొచ్చింది, లోపలెలా ఉంటావని.
పైకప్పేయించా,
సరిగ్గా, రెండేళ్ళ మూడ్నెల్లైంది,
స..మా..ధి..లోకి సాగనంపి,
శాస్త్రాలన్జెప్పి ఒప్పుకోలేదెవరూ, నిన్నింట్లో దాచుకుంటానంటే,
మనవాళ్ళనే అందరూ, ముఖాల్చాటేసారు,
ఐనా మనకెవరెందుకు,
నాకు నువ్విప్పటికీ ఉన్నావ్, ఎప్పటికీ ఉంటావ్,
రేపే గా నీ పుట్టిన్రోజు

వెన్నెల్లో వెనీలా తిన్న రోజులు గుర్తొస్తున్నాయ్,
అపుడే పన్నెండైందీ,
ఆ ఆక్సిడెంట్లో పోయిన్నా చూపుకి ,
నీ కళ్ళతో కాపు కాస్తున్నావ్,
నిన్ను నా లోకంలో, నింపుకోడం తప్ప,
ఏమివ్వగలనింకా,
అడక్కుండానే అన్నీ ఇచ్చిన నిన్నింకా,
ఏమడగ్గలను,
"మెనీ హాప్పీ రెటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే రా,

ఏదీ దాచన్నీకో నిజం బాకీ,
నిద్రకేసుకునే జోలం నలభై మాత్రలు.
ఆపిల్ జ్యూస్లో కలిసి, రక్తంలో
కరిగి చాలా సేపైంది,
ఎప్పటి నీ మాటలో పిలుస్తున్నట్టు,
ఎన్నటి నీ నవ్వులో, తడుస్తున్నట్టు,
ఎక్కడి నీ ఊహలో వరిస్తున్నట్టు,
ఏదో తెలీని ఆనందం,
మరేదో తెలిసిన అనుభూతి, తోడురాగా,
వొస్తున్నా, నీ నీడనవ్వడానికి,
వొస్తున్నా నా నేను కలుసుకోడానికి,
తెలవారేసరికి తలవాలి నేను,

నేనప్పటికే చ..చ్చి..పో..యుం..టా..,
నీ జగంలో, కొత్తగా జ..న్మిం..చ..డా..ని..కి.

Friday, 29 June 2012

* రాంగ్ టర్న్ *ఆర్.టీ.సీ క్రాస్ రోడ్, 8 pm
సుదర్శన్ థియేటర్ ముందు
రాంగ్ రూట్లో పోవడమేం సరదానా,
సివిక్ సెన్స్, కామన్సెన్స్ ఉన్న చదుకున్నోడికి,
హాస్పిటల్లో ఎవరికో అరుదైన బ్లడ్ గ్రూప్ అవసరమైతే,
ప్రాణం విలువా, ఏదో మూల పక్కోడి చావు,
తప్పించాలనే ఆరాటం,

కానిస్టేబుల్, మొన్నే టెంత్ పాసైనట్టున్నాడు,
"బండి పక్కకాపి సార్ దగ్గర్కి నడువ్, పో"
పిడికిలి బిగిసినట్టైంది ఏకవచనానికి,
మరో వందేళ్ళైనా, జనాలకి పోలీసంటే, గౌరవమెలా ఉంటుంది,

సార్ అనబడే, ట్రాఫిక్ ఎస్సై,
నోట్లో మానిక్ చంద్,
జీప్ డాష్ బోర్డ్ మీద, ఫిల్టర్ లేని సిగరెట్లు,
మెడ చుట్టూ రుమాలుతో,
తప్పిదానిక్కారణం చెప్తున్నా, వినిపించుకోలేనంత బిజీ గా,
ఎవడితో ఎవడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడో,
ఎవడికీ అర్ధం కాని, వాకీ టాకీ పౌనపున్యం
పైకీ, కిందికీ చేస్తూ,
రేడియోకీ, దానికీ, మౌలిక తేడా ఏంటా అనాలోచిస్తూ,
సగం పేను కొరికిన తల గోక్కుంటూ, ఆవలిస్తూ,
"రాంగ్ సైడ్, చలాన్ 400 ఐతది, రాయకపోతే"....

సార్, అంత డబ్బు లేదు, హడావిడిగా బయల్దేరా,
ఒకరికి బ్లడ్ అవసరమంటే,
సాక్ష్యంగా చదువిప్పించిన ఐడెంటిటీ కార్డ్ ని
నగ్నంగా నిలబెడ్తూ నేను....

నన్నో పక్కకి తోస్తూ, మరో కానిస్టేబుల్,
ఆ సార్ చెవిలో
విశ్వ రహస్యమేదో గుట్టు విప్పుతున్నంత తీక్షణంగా,

ఎవరో ప్రముఖ పార్టీ యువజన నాయకుడి
చెంచాలు ముగ్గురు, వాహనానికీ తాగించి,
సిగ్నల్ జంప్ చేసారట,

ఎస్సై క్షణం లో, ముఖాన్ని వీర విధేయతలో ముంచేసి,
గార పట్టిన పళ్ళికిలిస్తూ, చెంచా చేతిలో చెయ్యేసి,
"హి హి హి, నమస్తే, అన్న ని అడిగినట్టు చెప్పున్రి"...

మరో పది నిమిషాల పాటు,
నిర్ధాక్షిణ్యంగా, నిర్మొహమాటంగా,
నిర్లజ్జ గా, నిస్సిగ్గు గా,
మూడు సింహాల కళ్ళు, చెవులు, నోరు మూసి,
చొక్కా మీది నక్షత్రాల్తో వీపు గోక్కుంటూ,
ప్రజల పర్సు బరువు తగ్గిస్తూ, ఖాకీ కాకులు,

ఫోన్ మాట్లాడుతూ, కన్నీళ్ళు మిగుతున్న ఎస్సై ,
థలస్సీమియా కొడుక్కి, అవసరమైన రక్తం అందక,
బ్రతికి "పోయాట్ట",
దొంగ నా కొడుకులసలే మెసలే ధూర్తలోకంలో,
రోజూ చావలేక,

ఖాకీ చూపులు, తడి తడుపుకుని,
"అవునా" అన్నన్నడుగుతూ,

మబ్బులు మసకై మొండి వసంతం మిగిలినట్టు,
మొదలవని మార్గంలో, ముందే వికాసం మూగపోయినట్టు,
ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ వెలిగించిన,
గ్రీన్ లైట్ చూపిస్తూ నేను,
జరిగిందానికి నా తప్పెంత అనడుగుతూ...

Thursday, 28 June 2012

జీవితం*తెల్లవారింది, తొందరగా
తగిలించుకుందాం రండి సామాజికుడి ముఖాన్ని....
లోపల, కనపడని,
ద్వేషం, మోసం, కుట్రలు, కుయుక్తులు ఉన్నా..కనపడకుండా కప్పి..
సరిచేసుకోండి, మన ముఖాల్ని
కప్పేసిన ముసుగుని
ఒకటి చెప్పాలని, మరోటి చెప్తూ
అడగాల్సినవి, అడక్కుండానే అడుగుతూ
కలిసి, సహజీవనం చేద్దాం రంఢి.
మనసులకి ప్రేమ పూతలు పూసుకుని,
ఒకరినొకరం అసహ్యించుకుంటూ
మనం కూడా సంఘజీవులమే అని
చాడడానికి రంఢి
ఒకరికొకరం
అస్సలు అర్దం కాకుండా
కలిసి, మనిషిగా చస్తూ
మరమనిషిగా....మరొ మనసుతో....పుడదాం...రండి
ఉపకారికి కూడా అపకారం చెసే ఆలొచనల్ని,
మనసులొనే తొక్కి పెట్టి
సంస్కారులుగా, సంసారులుగా, కనిపిద్దాం, రండి
"అంతా మనవాల్లే"
నీతులకు నిప్పెడుతూ, మనస్సాక్షిని మభ్యపెడుతూ
.అందరిలో ఒంరిగా, ఒంటరిలో జతకోసం తపిస్తూ
నీకు నువ్వే జంటగా,
మారిపోతూ, ఆరిపొతూ
ఇదేగా మన జీవితం
ఇలాగేగా మనకు ప్రతి క్షణం .....

Wednesday, 27 June 2012

కించిద్విషాదం*చెయ్యి తడిపితే, చేతిలోకొద్దామని
కాచుక్కూర్చున్న ఉద్యోగం, నా తలరాతలో

కడుపులో దూరడానికి, ఎదురుచూస్తున్న
చచ్చిన కోడి, బావర్చిలో

కంటినిండా రమ్మని పిలుస్తున్న
సినిమా పోస్టర్ సంగీత్ లో

నిశ్శబ్దంగా నవ్వుతున్న "అసమర్ధుడి జీవయాత్ర"
ఫుట్పాత్ మీద షాప్ లో,

బద్దకంగా కదులుతున్న క్లాక్ టవర్ ముల్లు
నగరం నడిబొడ్డున

ప్రతి అమ్మాయిని గుచ్చే చూపులు
బడాయికి పాంట్ జేబులో పెట్టాల్సొచ్చిన చేతులు
తగలని పర్సు....... సిటీ బస్సు ఎక్కినట్టు గుర్తు

ఆటోవాడు తుపుక్కున ఉమ్మిన కిళ్ళీ
నా తెల్ల చొక్కా మీద రంగవల్లి

కోపం పెంచిన ఆకలిని నాలుగోసారి చంపుకుని
ఆశలు రేపిన ఊహల్ని తప్పించుకు తిరుగుతూ
నాలోంచి నేను బైటకొచ్చి చూస్తే,
ఎటుచూసినా నాలాగే కన్పించే జనాలు

ఏదో సాధించాలన్న ఆకలిని, ఆశల్ని చంపుకుని,
కన్పించని "రేపు"ని గొప్పగా కలలు కంటూ, గడిపేవాళ్ళే

నాకు ధైర్యం వచ్చింది, నేనొక్కడినే కాదని
వాళ్ళకెపుడు తెలుస్తుందో, అందరం ఒకటే అని.............

Tuesday, 26 June 2012

ప్రేమంటే*కోరికల కౌగిలింత
తన్మయత్వాల పులకరింత
చిరుచూపుల దాగుడుమూతలు
చిగురాశల పువ్వుల పాటలు
నిరీక్షణల గుండె తడి
వీక్షణాన మోగే సవ్వడి

నిద్ర దూరం చేసే మెలకువ
నిన్ను దగ్గర చేసే వేకువ
ఏకాంతాన జ్వలించే విరహాలు
ఉదయాన్ని చూడని రాత్రులు
తెలిసీ, కావాలనుకునే బలహీనత
తెలియకుండా వశపర్చుకునే వ్యామోహం

తొలి స్నేహాల తొలకరింత
మలి బాంధవ్యాల పలకరింత
మనకోసం ఒకరున్నారనే ప్రేరణ
మనమొకరికి కావాలనే భావన
చెప్పలేని ఊసుల జల్లులు
చూపలేని అనుభూతుల రూపాల రంగులు నిండిన హరివిల్లులు
తనకోసం ఏదైనా చేయాలనే ఆరాటం
ప్రతిరోజూ సరదాగా సాగిపోయే కోలాటం

కావాలని తనని ఉడికించే ప్రయత్నం
తర్వాత తనని ప్రసన్నం చేసుకునే ప్రమాదం
తను స్పందిచకపోతే కలిగే యాతన
తన బాధలు నావిగా భావించే వేదన

అందరికీ తెలిసిందే, ఐనా
ఎవ్వరికీ అర్దం కానిదే..........

Monday, 25 June 2012

*నిన్ను మర్చిపొవాలంటే*నిన్ను మర్చిపోవాలంటే,
ఎక్కడ్నించి మొదలుపెట్టాలి
8 ఏళ్ళప్పుడు చుసినప్పట్నించా
10ఏళ్ళప్పుడు నీతో ఆడినప్పట్నించా
నా అమాయకత్వం మొత్తం మరవాలా

కొన్నేళ్ళ కింద మళ్ళీ కొత్తగా పరిచయమైనప్పట్నించా
కొన్నాళ్ళ కింద జంటగా పరిణమించినప్పట్నించా
ఇంకెపుడూ నాకు దక్కని సంతోషం, సాంతం మరవాలా

ఎవ్వరినైనా ఎదిరించేంతగా పెనవేసుకున్న బంధంనించా
నువ్వెవరినీ వొదులుకోలేనని చెప్పిన బేలతనపు బాధనించా

నిజం కాని ఆశని నమ్మడం మొదలుపెట్టిన క్షణంనించా
నిజంగా ఓడిపోతున్నా నవ్వడం నేర్పిన జీవితసత్యంనించా

నిన్ను మరుస్తూ, నన్ను నేను మరచిన దుస్థితినించా
నిన్ను మరచిన తక్షణం, నాకు నేను అపరిచితమయ్యే శాపంనించా.......

Sunday, 24 June 2012

* నేను *కాసేపు లోయలో కూరుకుపోతున్నా,
అంతలోనే పర్వతాలపై కన్పిస్తున్నా
భూమి చుట్టూ ప్రదక్షణాలు చేస్తున్నా
బుధ్ది తెచ్చుకు చూస్తే, నా గదిలోనే ఉంటున్నా
అపుడపుడు మెరుపులకి మెరుగులద్దుతున్నా
పిడుగుల పిడికిలి దెబ్బ రుచి చూస్తున్నా
చెట్ల పూవుల గుండెల మాటలు వింటున్నా
పొదల మాటున నక్కిన నాగులకు ఫలహారం ఐతున్నా
ఐనా ఇదే బాగుందన్పిస్తుంది..........

సంద్రం లోతు తెల్సుకోవాలని దూకుతున్నా
కళ్ళు చూపించే కలల ఎత్తులు ఎక్కలేక జారి పడుతున్నా
ఆలోచనల చలనాల వెనక పరిగెత్తలేక పరుగాపుతున్నా
ఆవేశాల వేషాలకు అతీతున్ని కాలేక దొరికిపోతున్నా
పుట్టుక దేనికీ తొలి ఆరంభం కానట్టే, మరణం దేనికీ మలి ముగింపు కాదని
తెలుసుకుంటున్నా..........
ఐనా ఇదే బాగుందనిపిస్తుంది.......
ఇలాగే ఉంటే బావుండనిపిస్తుంది .........

తమస్సులో, తపస్సులో, యశస్సుకై అన్వేశిస్తూ
నభస్సులో, శిరస్సుపై జారే గంగా ప్రవాహానికై ఆలాపిస్తూ
ఉశస్సులో, మనస్సులో జ్వలించే అగ్నిని తట్టుకుంటూ.................
ఐనా ఇదే బాగుందనిపిస్తుంది........
ఇలాగే ఉంటే బావుండనిపిస్తుంది....

చెట్లు మోడైతున్నాయి
నీళ్ళు మలినమవుతున్నాయి
ఆవాసాలు మృగ్యమైతున్నాయి
ఆత్మీయతలు మ్లానమైతున్నాయి
నిజమేనా, నాకే అలా అనిపిస్తుందా

దేవుడు మూర్చపోయాడు
దయ్యం మీసం తిప్పుతుంది
ప్రకృతి ముసలిదైంది
ప్రపంచంలో ముసలం పుట్టింది
నిజమేనా, నేనే అలా అనుకుంటున్నానా

ప్రేమ స్వార్ధం అయింది
ప్రాణం చచ్చిపడుంది
నవ్వులు విషం చిందుతున్నాయి
పువ్వులు కన్నీరు రాలుస్తున్నాయి
నిజమేనా, మీకూ ఇలా అనిపిస్తుందా

నువ్వు లేని లోకంలో.
నిశ్శబ్దం...నా శబ్దం
నిర్వేదం....నా వేదం
నిస్సారం... నా సర్వం
నిస్తేజం.... నా నేస్తం

నిన్ను చూసిన క్షణం,
నా శబ్దం....విస్ఫోటనం
నా వేదం....నీ ధ్యానం
నా సర్వం..... నీ స్తోత్రం
నా నేస్తం....నీ స్నేహం

నువ్వు నన్ను వీడిన నిమిషం,
కంటికి బరువైన కన్నీరు
మనసుకి కరువైన శాంతి
ఎంతకీ ఆగని ఆలోచనలు
ఎవ్వరికీ చూపలేని గాయాలు

నువ్వు నన్ను చేరిన సమయం,
కన్నీటికి సెలవన్న కళ్ళు
శాంతులు కొలువున్న మనసు
అలోచించడమే మర్చిపోయి
గాయాలకి కారణమైన నీ తీపి ఙ్నాపకాలలో,

నువ్వు నాలో నిండిన వేళ,
ప్రాణంతో పని లేదు
మరణం చేరుకోదు
సంతోషం వీడిపోదు
ఎర్ర గులాబి వాడిపోదు..........

Saturday, 23 June 2012

*ఆధునికీక"రణం"*పురా ప్రణయాన్ని పాతాళ ప్రతిష్ఠచేసి,
ప్రస్తుత పరిణయానికై పరుగు తీస్తూ
తొలి స్పర్శ ఙ్నాపకాలు చెరగకముందే
తడి తనువుల సాన్నిధ్ధ్యానికి ఉబలాటపడుతూ
మనసు ముక్కలు చేస్కుని, సౌకర్యానికి, సమయానుకూలంగా
తగినట్టు పంచుతూ.........
తగకపోతే, తగ్గకపొతే, వంచిస్తూ........
అమలిన ప్రేమని, ఆ మలిన ప్రేమగా మారుస్తూ
అవసరమైతే తమ్ము తామే ఏమారుస్తూ
అనవసరంగా అమాయకపు స్నేహాల్ని పరిమారుస్తూ
అన్యాపదేశంగా "భ్రమా"యకపు మాయలో పడి,
రాని దానికి, కాని దానికి విలపిస్తూ తపిస్తూ
అదృష్టంగా నిన్ను చేరిన నిజమైన అనిజని,
కావాలని కాదనుకుని మరో తప్పు చేస్తూ........

* వంశీ *